Machinekeuringen vanuit ARBO wet en VCA

Machines zijn in de meeste gevallen risicovol om mee te werken waardoor het belangrijk is om de machines met regelmaat te onderwerpen aan een inspectie. Dit wordt vaak door bedrijven vergeten, deze machines moeten echter vanuit de ARBO wet en VCA gecontroleerd worden. Het is immers belangrijk dat er veilig kan worden gewerkt met de machines. Bij de machinekeuringen moet er goed worden gecontroleerd of de machine nog voldoet aan de geldende NEN normen.

Inspecties

Een machine die vandaag goed en veilig werkt kan morgen een storing hebben of gewoonweg kapot gaan. Slijtage of bijvoorbeeld oververhitting is lang niet altijd van tevoren merkbaar. Wanneer machinekeuringen worden overgeslagen, dan worden de risico’s groter en dit moet altijd worden voorkomen. Tijdens deze inspecties zullen diverse zaken worden gecontroleerd. Er wordt een controle uitgevoerd door middel van een meting, er dient een visuele controle plaats te vinden en de elektrische componenten van de betreffende machine moeten worden gecheckt.

Rapportage

Tijdens een machinekeuring wordt bekeken of alle elektrische onderdelen van de machine nog goed in orde zijn. De noodstop van de machine wordt hierbij ook uitvoerig getest. Deze is immers zeer belangrijk om in alle situaties de veiligheid voorop te kunnen zetten. Alle onderdelen van de machine worden goed bekeken om onder meer slijtage en defecten op te kunnen sporen en er wordt een isolatie-weerstand-meting uitgevoerd. Volgens de VCA en ARBO wet moeten alle bevindingen, en eventuele adviezen, van de inspectie worden vastgelegd in een nauwkeurige rapportage. Deze rapportage wordt afgegeven bij goedkeuring, maar ook bij afkeuring. In dit laatste geval staan de reparatiepunten, adviezen en aandachtspunten in de rapportage vermeld.

Keuringen van de besturingskasten

Red-Fox levert maatwerk oplossingen voor de besturing van de meest uiteenlopende machines. Een uitstekende werking is uiteraard zeer belangrijk. Daarom onderwerpen wij al onze maatwerk kasten aan uitgebreide tests. Wij kunnen de keuringen van uw machines voor u aanvragen wanneer dit gewenst is. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.