Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

Op machines moet CE-markering worden aangebracht. In de praktijk blijkt het vaak erg onduidelijk te zijn wie er nu precies verantwoordelijk is voor deze CE-markering. Het komt vaak voor dat er bij de levering van installaties en machinelijnen niet helder is wie er verantwoordelijk is geweest voor het regelen van de CE-markering.

De machine loopt vervolgens vertraging op doordat deze niet mag starten. Vaak denkt de klant dat de individuele machinebouwers voor hun onderdeel een CE-markering (ll.1.B verklaring bijv.) regelen en hierdoor automatisch de machine CE-gecertificeerd is. Helaas is deze gedachtegang niet correct. In deze blog bespreken we wie er verantwoordelijk is voor de CE-markering en hoe u dit kunt borgen.

Regelen van de CE-certificering

Tegenwoordig wordt er steeds vaker een CE-coördinator vermeld in specificaties of tekeningen van de installatie. Tijdens het coördinatieproces wordt de aandacht gelegd op het regelen van de CE-certificering. Hierbij wordt er rekening gehouden met het feit dat deze certificering op die wijze wordt geregeld, dat alle betrokkenen zorgen voor de uitvoering van het eigen deel van deze certificering.

Uiteindelijk zorgt dit er dan voor dat de CE-certificering volledig juist is voor ingebruikname. Wanneer er een CE-coördinator vermeld wordt, dan is dit in de praktijk dus de persoon die als verantwoordelijke kan worden gezien.

De CE-coördinator is belangrijk

In de praktijk is er lang niet altijd een CE-coördinator aanwezig. Dit kan zorgen voor extra kosten en veel ergernissen. Het is namelijk zo dat het vaak voorkomt dat de veiligheid van een machine niet volledig in orde is. Er moeten diverse beveiligingsmaatregelen worden genomen en deze kosten uiteraard veel geld. Dergelijke situaties kunnen gemakkelijk worden voorkomen door al in een vroeg stadium iemand te benoemen als CE-coördinator.

Goede coördinatie

Door te zorgen voor een goede coördinatie vanaf het begin van het proces voor de CE-certificering kunt u er dus voor zorgen dat problemen en extra kosten worden voorkomen. De CE-coördinator is verantwoordelijk voor de CE-markering en zorgt voor een juiste toepassing van de betreffende CE-richtlijnen. Onder meer ontwerpers en engineers zorgen voor de beoordeling van de technische details.

Bij aanvang van een project bespreken wij altijd hoe het zit met de CE-certificering en aan welke Europese Richtlijnen en eventueel Europese EN-normen de besturing moet voldoen.

Van idee tot realisatie

Bent u op zoek naar een betrouwbare industriële automatisering partij? Naam dan u gerust vrijblijvend contact met ons op voor een voorstel op maat.